Bokbinderi i centrala Stockholm

Här på Rybrants Bokbinderi AB kan ni få experthjälp med diverse bokbinderier, lagningar och restaureringar 

Verkstad

Här i vår verkstad på Rybrants Bokbinderi AB på Kungsholmen kan ni få experthjälp med diverse bokbinderier, lagningar, restaureringar och specialtillverkade förvaringslösningar för objekt som inte bör lagas. I nära samarbete hjälper vi er med materialval och informerar om bästa hållbara process för produktens slutgiltiga utförande och därefter levereras ett hållbart kvalitetsjobb.

Produkter

Tekniken fortsätter att växa i en allt snabbare takt men böcker förblir en mycket viktig aspekt av vår historia och vår framtid. Rybrants Bokbinderi AB binder alltid enligt SVENSK STANDARD, SIS – SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, framtagen för bokbinderier samt Riksarkivets generella föreskrifter.

Exempel på arbeten som vi utför

 

 • Protokoll

 • Hel- & halvskinnband

 • Tidskrifter

 • Pappersband

 • Dummies

 • Pergamentband

 • Årsinbindningar

 • Klotband

 • Lagningar

 • Skinnband

 • Konstmappar

 • Enstaka band

 • Bokkassetter

Kontakta oss